ضوابط دستگاه لیزر

دومین مجازات رایج در دستگاه لیزر , گوگل پنگوئن است که در درجۀ نخستین صاحبان وب سایتی دستگاه لیزر که بیشتراز حد لینک سازی می نمایند را انگیزه میگیرد . پنگوئن که در سال ۲۰۱۲ معرفی شد الگوریتمی است که در ادامه الگوهای غیرعادی لینک سازی میگردد تا سایت هایی که با ایجاد بیش تر از حد لینک , قصد بدور زدن قانون ها دستگاه لیزر گوگل را دارا هستند , شناسایی و مجازات نماید .

عقیدۀ گوگل در لینک سازی این است که تمام پیوند های فرنگی به وبسایت شما بایستی طبیعی باشند و به دلیل محتوای دستگاه لیزر کیفیت عالی سایت به دست آمده باشد . در فیض , هر لینکی که با انگیزه ارتقاء جايگاه ساخته شده باشد به عنوان ناقض ضوابط گوگل شناخته خواهد شد . این لینک و پیوند ها مشتمل بر لینک و پیوند های خریداری شده , لینک و پیوند های در خواستی , لینک و پیوند های تبادلی و لینک های تشکیل‌شده دستگاه لیزر توسط ربات ها است .

وقتی که الگوریتم های پنگوئن متوجه می شوند شما برای ویرایش رتبۀ وبسایت در درحال حاضر تولید پیوند های غیر طبیعی می باشید , وب سایت شمارا برای واژه اصلی ( یا این که لغت ها حیاتی ) که انگیزه قرار داده اید مجازات می نماید .


در شرایطی‌که که الگوریتم پنگوئن شما‌را تنبیه نماید , متوجه تغییرات زیر خواهید شد :

سایت تان برای یک واژه و کلمه حساس ( یا گروهی از لغات دارای اهمیت ) در گیر کاهش ترافیک خواهد شد . ( برای مثال : صفحۀ تارنما شما برای یکی از کلمه ها مهم از رتبۀ ۲ گوگل به رتبۀ ۳۶۴ تنزل پیدا می کند ) .
صفحه ای که مشتمل بر واژه و کلمه اصلی به ویژه میباشد , از ایندکس گوگل بیرون خواهد شد ( de – indexed ) در حالیکه بقیۀ صفحه ها سایت در گوگل ایندکس شده باقی میماند .
احتمال دارد در بخش های &# دستگاه برش لیزر ; Search Queries ” یا این که “ Manual Actions ” درون Webmaster Tools وبسایت خویش , پیغامی دستگاه لیزر با مضمون “ لینک سازی غیر عادی ” اخذ فرمایید .
در بعضی مورد ها , صفحاتی از وب سایت تان که قرار نمی‌باشد در جايگاه بندی گوگل قرار بگیرند به علت تنبیه به وسیله الگوریتم پنگوئن در رنکینگ گوگل قرار خواهند گرفت . ( مثلا صفحۀ “ تماس با ما ” در تارنما شما به جای “ صفحۀ مهم ” برای کلمه حیاتی مهم شما نشان داده خواهد شد ) .

شدت مجازات به وسیله الگوریتم پنگوئن فراوان متغیر است . به عنوان مثال از اُفت چندین پلکان ای رتبۀ صفحه تا از ایندکس خارج شدن صفحه را دربرگیرنده می گردد .

روند بهبود شرایط سایت بعداز مجازات پنگوئن در راهنمای الگوریتم پاندا به لهجه بی آلایش توضیح داده شده است , ولی ما درین مقاله دستگاه لیزر به موردها ابتدایی آن اشاره می‌کنیم . وبمستر باید فهرست پیوند های مرتبط با وبسایت خود را از طریق گزینۀ “ latest links ” جانور در webmaster tools به دست آورد و لینک و پیوند هایی که از الگویی غیرطبیعی پیروی می کنند را از آن حذف کند . حذف این پیوند ها به هم پا ارسال درخواستِ تجدید لحاظ و تولید یک کمپین پیوند سازی نو قادر است موقعیت سایت را طی برهه زمانی مشخصی به حالت اول بازگرداند .

آپ تو دیت پنگوئن نسخۀ ۴٫۰ Real Time در شرایط توقع جای‌دارد , البته انتظار می‌رود که در بهار یا این که تابستان سال ۲۰۱۶ عرضه شود .

این به روز رسانی شاید دربرگیرنده مجازات های جدیدی باشد . پیشنهاد میکنیم فرآیند زیر را طی نمائید :
به Webmaster Tools خود مراجعه کنید https : //www . google . com/webmasters و قسمت های Search Queries و Manual Penalty را ببینید .
ترافیک وبسایت خویش را از طریق گوگل آنالیتیکس باز بینی کنیدhttps : //www . google . com/analytics و دستگاه لیزر هر گونه اُفت ترافیک را ببینید .
با استفاده از یک ابزار ردیابی کلمه و واژه اصلی رده وبسایت خود برای لغت ها دارای اهمیت اصلی را بررسی فرمائید .
آپ تو دیت پنگوئن نسخه ۴٫۰ می تواند پاره ای نوسان ایجاد کند که کاملاً ارگانیک است . ( سکو بندی شما می تواند برای یکسری روزی جا به جا شود , البته بدین معنا وجود ندارد که شما مجازات شده اید ) .
پنگوئن الگوریتمی است که کیفیت پیوند ها را تحلیل می نماید و مخصوصاً الگوی غیرطبیعی و کیفیت آنان‌را زیر حیث می گیرد . برای آنکه وب سایت خود را در معرض جریمه قرار ندهید , بهتر است از ابزارهای ساخت پیوند قلم خودداری کنید . ( این نکته دربرگیرنده ربات هایی که به طور انبوه محتوای وب سایت شما‌را ثبت می نمایند هم می‌شود ) .
خصوصیت “ real – time ” این آپ تو دیت به‌این معنی است که به دلیل تغییرات تازه شاید تارنما تان مجازات شود یا این که شرایط سئوی آن به مراتب بهتر شود . مسلماً این خبر خوشی برای آن دسته از تارنما هایی است که قبلاً مجازات گردیده اند و فعلا سرگرم بهبود موقعیت سئوی خود می‌باشند .
بیشترِ ( حتی احتمال دارد همۀ ) “ ابزارهای باز بینی لینک